Podium onder de Boom is een groen en puur festival door de ligging in
het prachtige oude stadspark van Alkmaar. Aan deze prachtige setting,
met de bomen als decorstukken, wordt niets toegevoegd. Alleen dan nog
(semi) akoestische acts.  Het festival gaat nog een stapje verder in
2024 in puurheid met de ambitie om het festival verder te verduurzamen
en de bezoeker aandacht te vragen voor duurzaamheid in het dagelijks
leven. Wij geloven erin dat een festival een ideale gelegenheid vormt om
mensen op een positieve, speelse, interactieve manier bewuster te maken van het belang van duurzaamheid.

Door de natuurlijke opzet van het festival beperken we transport tot een
minimum. Daarnaast hebben we ons nog meer verdiept hoe we de belasting van de natuur in het park verder kunnen terugdringen. We zijn met de boomexpert van de gemeente Alkmaar het park in gegaan om uitleg over de bomen te krijgen. We stemmen de inrichting van het festival daarop af. Zo komen er geen foodtrucks onder of rond de bomen te staan (i.v.m. de druk op de wortels en het beschadigen van takken). Met leveranciers wordt overlegd dat zij dit ook in acht nemen.

Onze aandacht tijdens het festival is erop gericht om afval maximaal te
voorkomen. Op het festival verkopen we drinken. Hiervoor gaan we vanaf dit jaar gebruik maken van herbruikbare bekers met een statiegeldsysteem om te zorgen dat de bekers weer allemaal terugkomen. Via onze media-aandacht zullen we bezoekers stimuleren om hun eigen bord, bestek en beker mee te nemen. Voor het afval dat nog overblijft, werken we samen met afvalverwerkingsbedrijf HVC om het gescheiden in te zamelen.
Bij duurzaamheid gaat het ook over hergebruik en lokale producten.
Daarom zal er op het festival een markt zijn met duurzame, lokale
producten, zoals vintage kleding en eten dat biologisch is geproduceerd
in de regio.

Tijdens het festival gebruiken we CartboardArt borden voor de time table van het programma.

Wij geloven dat cultuur een mooie manier is om duurzaamheid op een
positieve (en niet moraliserende) manier onder de aandacht te brengen en meer bewustzijn te creëren. Met interactief theater en ‘ervaren’ zullen
we bezoekers op een speelse manier laten nadenken over duurzaamheid en met voorbeelden inspireren.